GENERALFORSAMLING


 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 TORSDAG D. 25 JANUAR 2024 KL. 10.00

 PÅ BEBOERHUSEET ADR. KEJLSTRUPVEJ 51 SILKEBORG

 

 TILMELDING PÅ DE FREMLAGTE LISTER DER ER LAGT PÅ BORDERNE 

 SIDSTE TILMELDING ER D. 18. JANUAR.


 FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN,

 SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDESENEST 8 DAGE FØR

 GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES.

 DER ER BOWLING EFTERFØLGENDE TIL DE NORMALE TIDER KL. 12.00 - 13.00


                    M.V.H. JENS SCHAK.

   

      Husk julefrokost torsdag den 14. december

     

       Sted:  Bowl'n'Fun  - tilmelding på den fremlagde tilmeldingsliste

        på borderne 

       Pris 150 kr. der betales ved tilmelding der er bindende tilmelding

       sidste frist for tilmelding er den 7. december

       

       Husk på denne dag er Bowlingen ændret til kl. 15.00 og 16.00

       Kl. ca. 17.00 er der jule Buffet.


       P.B.V. Jens Schak,

          

      

         Sponsorgaver til julefrokosten.


 som vi plejer modtager vi meget gerne sponsor gaver til det

 til det amerikanske lotteri ved julefrokosten

 den 14. december 2023.


                   Mvh. bestyrelsen


 

TURNERINGSPLAN for 2024 er nu lagt ind under "turneringsudvalget".


Skilsmisseturneringen 22.11.2024 er endnu ikke endeligt på plads - nærmere herom på et senere tidspunkt.


Hilsen Ole Dahlgaard

Husk at melde afbud til bowling hvis du bli´r forhindret.


Vi skal betale det antal baner vi reserverer hos Bowl´n`Fun, derfor vil der fremover blive opkrævet 70,00 kr. for udeblivelse uden afbud.

Husk ligeledes at aflevere din scoreseddel efter endt bowling. Glemmer man at aflevere scoreseddelen, bliver gennemsnittet noteret til 75 kegler.