1. plads: Marta Nielsen               454 kegler

1. plads: Anny Honoré                454 kegler

2. plads: Hanne Søndergaard   453 kegler

3. plads: Marianna Skov             419 kegler


1. plads: Ole Dahlgaard                    483 kegler

2. plads: Jens Schak                          471 kegler

3. plads: Kim Jensen                         451 kegler

Samlet score:


Skive                                  7.720 kegler

SBS                                    8.227 kegler

SBS vinder med                  507 kegler