1. plads: Karen Huusmann        452 kegler

2. plads: Hanne Søndergaard   443 kegler

3. plads: Inge Munch                  438 kegler

1. plads: Kaj Pedersen               508 kegler

2. plads: Allan Rasmussen       483 kegler

3. plads: Ole Dahlgaard            464 kegler

Samlet resultat:

SBS99                        8332 kegler

Ikast                           8276 kegler

SBS vinder med            56 kegler