1. plads: Jette Johansen          476 kegler

2. plads: Karen Huusmann    471 kegler

3. plads: Annette Barlo            451 kegler

1. plads: Jens Schak                     486 kegler

2. plads: Allan Rasmussen         480 kegler

3. plads: Ole Dahlgaard              474 kegler

Samlet score:

SBS 99                          8.585 kegler

Ikast                              8.042 kegler

 

SBS99 vinder keglen med + 543 kegler