1. plads: Hanne Søndergaard    460 kegler

2. plads: Inge Munch                  445 kegler

3. plads: Mie Nielsen                  400 kegler

1. plads: Jens Sørensen               486 kegler

2. plads: Svend Ryge Pedersen  479 kegler

3. plads: Allan Rasmussen          460 kegler

Samlet score:

Brande                           7552 kegler

Silkeborg                        7487 kegler

Brande vinder med           65 kegler